רשימה יג. צאצאי אחיה של אשת מרד, לפי דה"א ד'יט־כ ‭(1‬ אין כל סתירה בדבר שלפי הגרסה המוצעת קעילה מתייחס על נחם וגם על דליה. בוודאי התיישבו במקום לפחות שתי משפחות, שאחת (הגרמי) התייחסה על נחם והאחרת על דליה, ובסופו של דבר התייחסו שתיהן על אפונים אחד ששמו לא הגיע אלינו, הוא אביהם של נחם ודליה. ‭(2—‬ הוא הדין באשתמוע, המיוחס בדה"א ד,יז, אל ישבח בן מרד שנולד לו מאשתו בתיה בת פרעה, ואילו כאן נאמר שמשפחת המעכתי שבאשתמוע התייחסה על נחם. משפחות אחרות מתושבי המקום התייחסו כנראה על מהד גיסו של נחם.

רשימה יג. צאצאי אחיה של אשת מרד, לפי דה"א ד'יט־כ ‭(1‬ אין כל סתירה בדבר שלפי הגרסה המוצעת קעילה מתייחס על נחם וגם על דליה. בוודאי התיישבו במקום לפחות שתי משפחות, שאחת (הגרמי) התייחסה על נחם והאחרת על דליה, ובסופו של דבר התייחסו שתיהן על אפונים אחד ששמו לא הגיע אלינו, הוא אביהם של נחם ודליה. ‭(2—‬ הוא הדין באשתמוע, המיוחס בדה"א ד,יז, אל ישבח בן מרד שנולד לו מאשתו בתיה בת פרעה, ואילו כאן נאמר שמשפחת המעכתי שבאשתמוע התייחסה על נחם. משפחות אחרות מתושבי המקום התייחסו כנראה על מהד גיסו של נחם.

( 1 אין כל סתירה בדבר שלפי הגרסה המוצעת קעילה מתייחס על נחם וגם על דליה . בוודאי התיישבו במקום לפחות שתי משפחות , שאחת ( הגרמי ) התייחסה על נחם והאחרת על דליה , ובסופו של דבר התייחסו שתיהן על אפונים אחד ששמו לא הגיע אלינו , הוא אביהם של נחם ודליה . ( 2— הוא הדין באשתמוע , המיוחס בדה"א ד , יז , אל ישבח בן מרד שנולד לו מאשתו בתיה בת פרעה , ואילו כאן נאמר שמשפחת המעכתי שבאשתמוע התייחסה על נחם . משפחות אחרות מתושבי המקום התייחסו כנראה על מהד גיסו של נחם .  אל הספר
מוסד ביאליק