רשימה יד. בני שלה, לפי דה"א ד'כא ‭(1‬ מן הראוי לציין שבכורו של שלה נקרא על שם אחיו הבכור שמת בלא בנים‭(2 —.‬ לפי הנוסח אבי לכה יש להניח שהשם לכה שם מקום הוא. כיוון שלא נודע שום מקום ששמו כך, שמא מותר להניח שהיא צורה אחרת של לכיש. לפי צורתו השם לכיש אינו עברי, וייתכן שהסופית -יש היא יחסת הישר החתית [השווה מרשלש = מרשל; ח'תשש = ח'תש; והשווה לכאן את שם המקום כתליש (ע"ע; יהו' טו,מ) שאף הוא ביהודה; וגם את שם המקום אםננום שבכתבי המארות המצריים שהיה בנראה אף הוא ביהודה‭(3 — .[‬ ואין בכך משוט סתירה לייח

רשימה יד. בני שלה, לפי דה"א ד'כא ‭(1‬ מן הראוי לציין שבכורו של שלה נקרא על שם אחיו הבכור שמת בלא בנים‭(2 —.‬ לפי הנוסח אבי לכה יש להניח שהשם לכה שם מקום הוא. כיוון שלא נודע שום מקום ששמו כך, שמא מותר להניח שהיא צורה אחרת של לכיש. לפי צורתו השם לכיש אינו עברי, וייתכן שהסופית -יש היא יחסת הישר החתית [השווה מרשלש = מרשל; ח'תשש = ח'תש; והשווה לכאן את שם המקום כתליש (ע"ע; יהו' טו,מ) שאף הוא ביהודה; וגם את שם המקום אםננום שבכתבי המארות המצריים שהיה בנראה אף הוא ביהודה‭(3 — .[‬ ואין בכך משוט סתירה לייח

( 1 מן הראוי לציין שבכורו של שלה נקרא על שם אחיו הבכור שמת בלא בנים ( 2 — . לפי הנוסח אבי לכה יש להניח שהשם לכה שם מקום הוא . כיוון שלא נודע שום מקום ששמו כך , שמא מותר להניח שהיא צורה אחרת של לכיש . לפי צורתו השם לכיש אינו עברי , וייתכן שהסופית -יש היא יחסת הישר החתית [ השווה מרשלש = מרשל ; ח'תשש = ח'תש ; והשווה לכאן את שם המקום כתליש ( ע"ע ; יהו' טו , מ ) שאף הוא ביהודה ; וגם את שם המקום אםננום שבכתבי המארות המצריים שהיה בנראה אף הוא ביהודה ( 3 — . [ ואין בכך משוט סתירה לייחוסה של מרשה על כלב ( עי' לעיל , רשימה ד ;( והשווה הערות 2 , 1 לרשימה יג .  אל הספר
מוסד ביאליק