רשימה יא. צאצאיו של כלוב, לפי דה"א ד'יא־יב ‭(1‬ ייחוסו של זה אינו ברור. השבעים‭V;7,‬ והפש' גורסים כאן: כלב. בעשרה כתבי ידות של המסורה הגרסה אבי במקום אחי, ובן בשבעים ‭..Inyn narl/o :(B ,A)‬ יש סוברים שהשם שוחה באן אינו אלא גרסה אחרת של חושה בן עזר, הנזכר בפסוק ד (עי' רשימה ח‭;(‬ ויש סוברים שאין זו אלא רשימה אחרת של צאצאי כלוב=כלובי=בלב בן חור, וסברה זו קרובה בייחוד אם גורסים כאן אבי שוחה. ‭(2 —‬ בשבעים ‭iuc.-r B‬ הגרסה כאן רכב במקום רכה, שאינו ידוע משום מקום אחר; ויש ליתן את הדעת על הכתוב בדה"א

רשימה יא. צאצאיו של כלוב, לפי דה"א ד'יא־יב ‭(1‬ ייחוסו של זה אינו ברור. השבעים‭V;7,‬ והפש' גורסים כאן: כלב. בעשרה כתבי ידות של המסורה הגרסה אבי במקום אחי, ובן בשבעים ‭..Inyn narl/o :(B ,A)‬ יש סוברים שהשם שוחה באן אינו אלא גרסה אחרת של חושה בן עזר, הנזכר בפסוק ד (עי' רשימה ח‭;(‬ ויש סוברים שאין זו אלא רשימה אחרת של צאצאי כלוב=כלובי=בלב בן חור, וסברה זו קרובה בייחוד אם גורסים כאן אבי שוחה. ‭(2 —‬ בשבעים ‭iuc.-r B‬ הגרסה כאן רכב במקום רכה, שאינו ידוע משום מקום אחר; ויש ליתן את הדעת על הכתוב בדה"א

( 1 ייחוסו של זה אינו ברור . השבעים V ; 7 , והפש' גורסים כאן : כלב . בעשרה כתבי ידות של המסורה הגרסה אבי במקום אחי , ובן בשבעים .. Inyn narl / o : ( B , A ) יש סוברים שהשם שוחה באן אינו אלא גרסה אחרת של חושה בן עזר , הנזכר בפסוק ד ( עי' רשימה ח ;( ויש סוברים שאין זו אלא רשימה אחרת של צאצאי כלוב = כלובי = בלב בן חור , וסברה זו קרובה בייחוד אם גורסים כאן אבי שוחה . ( 2 — בשבעים iuc .-r B הגרסה כאן רכב במקום רכה , שאינו ידוע משום מקום אחר ; ויש ליתן את הדעת על הכתוב בדה"א ב , נה , המייחנו את אבי בית רכב על שלמא , שהוא מיוצאי חלציו של חור בן כלב .  אל הספר
מוסד ביאליק