רשימה י. יחסו של קוץ' לפי דה"א ד'ח ‭(1‬ יש מן החוקרים הסבורים שפסוק ז בנוסחו הראשון היה מסתיים בך‭...:‬צרת יצחר ואתנן [וקוץ‭,|‬ ופסוק ח היה פותח כצורתו עכשיו: וקוץ הוליד וגו‭;'‬ ונשמט השם קוץ בסוף פסוק ז בגלל הכפילות. בדרך זו מקשרים בעלי התיקון את קוץ אל שלשלת היוחסין של אשתור. אבל אין תיקון זה הכרתי, שכן במה קטעי יוחסין הבאים לקמן אין בהם שום קשר לשלפניהם או לשלאחריהם. מכל מקום משפחת קוץ משפחה חשובה היתה, שבן בניה נזכרים בין שבי הגולה (נחמי ג,ד,כא‭,(‬ אבל אין לסמכה למשפחת הכהנים הקוץ (עז' ב סא;

רשימה י. יחסו של קוץ' לפי דה"א ד'ח ‭(1‬ יש מן החוקרים הסבורים שפסוק ז בנוסחו הראשון היה מסתיים בך‭...:‬צרת יצחר ואתנן [וקוץ‭,|‬ ופסוק ח היה פותח כצורתו עכשיו: וקוץ הוליד וגו‭;'‬ ונשמט השם קוץ בסוף פסוק ז בגלל הכפילות. בדרך זו מקשרים בעלי התיקון את קוץ אל שלשלת היוחסין של אשתור. אבל אין תיקון זה הכרתי, שכן במה קטעי יוחסין הבאים לקמן אין בהם שום קשר לשלפניהם או לשלאחריהם. מכל מקום משפחת קוץ משפחה חשובה היתה, שבן בניה נזכרים בין שבי הגולה (נחמי ג,ד,כא‭,(‬ אבל אין לסמכה למשפחת הכהנים הקוץ (עז' ב סא;

( 1 יש מן החוקרים הסבורים שפסוק ז בנוסחו הראשון היה מסתיים בך ...: צרת יצחר ואתנן [ וקוץ , | ופסוק ח היה פותח כצורתו עכשיו : וקוץ הוליד וגו ; ' ונשמט השם קוץ בסוף פסוק ז בגלל הכפילות . בדרך זו מקשרים בעלי התיקון את קוץ אל שלשלת היוחסין של אשתור . אבל אין תיקון זה הכרתי , שכן במה קטעי יוחסין הבאים לקמן אין בהם שום קשר לשלפניהם או לשלאחריהם . מכל מקום משפחת קוץ משפחה חשובה היתה , שבן בניה נזכרים בין שבי הגולה ( נחמי ג , ד , כא , ( אבל אין לסמכה למשפחת הכהנים הקוץ ( עז' ב סא ; נחמי ז , פג ; ' דה"א כד ( 2 — . (\ יש הרואים בשם זה צורה משובשת של השם יעבץ הבא בפסוק ט ( בלא קשר אל קודמיו ;( אבל אין כל סמך להשערה זו , ואף אין בה צורך ( עי' לעיל , הערה ( : ! — . ( 1 לפי פשוטו של מקרא אפשר גם לחשוב את המלים ואת הצבבה , לסוף קטע היוחסין של בני קוץ , ולהתחיל באן קטע יוחסין חדש , שאפשר היה נמשך אל הפסוק של *> חריו , אלא שנשמטו כמה מלים שהיו מקשרות את שני הפסוקים , וסוף הפסוק ח היה נקרא כך : אחרחל בן הרום [ פלוני בו , ' ויעבץ : [ ויהי יעבץ נכבד וגו . ' מבחינה זו יש ליתן את הדעת על הכתוב בדה' א ב , נה...  אל הספר
מוסד ביאליק