רשימה ט. בני אשחור' לפי דה"א ד'ה־ז ‭(1‬ שם זה בא בגרסאות שונות; ונראית ביותר גרסת הקרי: וצחר, שיש לה חיזוק גם כבמה מנוסחאות השבעים.