רשימה ח. בני חור, לפי דה"א ד'ג־ד ‭(1‬ פסוק ג לפי נוסח המסורה: ואלה אבי עיטם יזרעאל וגו‭,'‬ אינו מקשר את הדברים לא אל מה שקדם להם ולא אל פסוק ד שלאחריהם; בבמה כתבי ידות של השבעים ‭(B ,/<)‬ הגרסה באן: ואלה בני עיטם ‭...‬ ביון שסוף פסוק ד אומר: אלה בני חור וגו‭,'‬ אפשר מן הראוי שתהיה הגרסה בתחילת פסוק ג: ואלה [בני חור] עיטם אבי‭...‬ובך יתיישב גם פסוק ד: ופנואל וכוי, בהמשך לפסוק ג, כלומר גם פנואל נמנה עם בני חור. ‭(2 —‬ אמנם אפשר שהנוסח המקורי היה: ואלה בני חור ‭[?)‬ אבי עיטם יזרעאל וגו‭,'‬ בלומר

רשימה ח. בני חור, לפי דה"א ד'ג־ד ‭(1‬ פסוק ג לפי נוסח המסורה: ואלה אבי עיטם יזרעאל וגו‭,'‬ אינו מקשר את הדברים לא אל מה שקדם להם ולא אל פסוק ד שלאחריהם; בבמה כתבי ידות של השבעים ‭(B ,/<)‬ הגרסה באן: ואלה בני עיטם ‭...‬ ביון שסוף פסוק ד אומר: אלה בני חור וגו‭,'‬ אפשר מן הראוי שתהיה הגרסה בתחילת פסוק ג: ואלה [בני חור] עיטם אבי‭...‬ובך יתיישב גם פסוק ד: ופנואל וכוי, בהמשך לפסוק ג, כלומר גם פנואל נמנה עם בני חור. ‭(2 —‬ אמנם אפשר שהנוסח המקורי היה: ואלה בני חור ‭[?)‬ אבי עיטם יזרעאל וגו‭,'‬ בלומר

( 1 פסוק ג לפי נוסח המסורה : ואלה אבי עיטם יזרעאל וגו , ' אינו מקשר את הדברים לא אל מה שקדם להם ולא אל פסוק ד שלאחריהם ; בבמה כתבי ידות של השבעים ( B , /<) הגרסה באן : ואלה בני עיטם ... ביון שסוף פסוק ד אומר : אלה בני חור וגו , ' אפשר מן הראוי שתהיה הגרסה בתחילת פסוק ג : ואלה [ בני חור ] עיטם אבי ... ובך יתיישב גם פסוק ד : ופנואל וכוי , בהמשך לפסוק ג , כלומר גם פנואל נמנה עם בני חור . ( 2 — אמנם אפשר שהנוסח המקורי היה : ואלה בני חור [?) אבי עיטם יזרעאל וגו , ' בלומר שנשמט כאן שם אביהם של עיטם ובו , ' בדרך שפירש רר"ק את אבי בית לחם שבסוף פסוק ד . אלא שאם אנו מפרשים כך , קשה חסרונה של וי-ו החיבור בין עיטם ובין יזרעאל .  אל הספר
מוסד ביאליק