רשימה ז. יחס יהודה, לפי דה"ב ד'א־ב ‭(1‬ ברשימה ג מתייחס כרמי (בן זמרי‭(?‬ על בני זרח, ולא על בני פרץ; לפיכך יש סבורים, שגם כאן יש לגרוס במקום ברמי — בלובי או בלב, שהוא אביו של חור לפי שאר בל הרשימות. ‭(2 —‬ ברשימה ו הוא נזכר בשם הרואה חצי המנוחות, ועי' בפירושו של רד-ק שם.

( 1 ברשימה ג מתייחס כרמי ( בן זמרי (? על בני זרח , ולא על בני פרץ ; לפיכך יש סבורים , שגם כאן יש לגרוס במקום ברמי — בלובי או בלב , שהוא אביו של חור לפי שאר בל הרשימות . ( 2 — ברשימה ו הוא נזכר בשם הרואה חצי המנוחות , ועי' בפירושו של רד-ק שם .  אל הספר
מוסד ביאליק