רשימה ה. לפי דה"א ב'מט ‭(1‬ אם נניח שהשם שעף אינו נושאו של הפועל ותלד שבראש הפסוק אלא המושא שלו, תצטרף גם רשימה זו אל מה שקדם לה, כלומר: פילגש כלב מעכה ילד[ה את] שבר ואת תרחנה; ותלד (כלומר מעבה — גם) 1את] שעף‭...‬ [ו]את שוא וגו‭.'‬

( 1 אם נניח שהשם שעף אינו נושאו של הפועל ותלד שבראש הפסוק אלא המושא שלו , תצטרף גם רשימה זו אל מה שקדם לה , כלומר : פילגש כלב מעכה ילד [ ה את ] שבר ואת תרחנה ; ותלד ( כלומר מעבה — גם ) 1 את ] שעף ... [ ו ] את שוא וגו . '  אל הספר
מוסד ביאליק