רשימה ד. צאצאיו של כלב, לפי דה"א ב'מב־מט ‭(1‬ בוודאי הוא כלובי הנזכר לעיל בפסוק ט (עי' ל»יל רשימה ג‭(2 — .(‬ נוסח פסוק מב במסורה אינו מבורר כל צרכו: ובני כלב‭...‬אבי זיף, ובני מרשה