שלוש מטבעות "יהד" (הסימון במספרים תואם את סדר הדיון בערך)