טביעות של חותמות "יהד" ו"ירשלם" (ד,סימון במספרים תואם את סור הדיון בערך)