יהוד.

- שמה הארמי של ארץ יהודה ( דניב'כה ; ה'יג ' ( כלומר פחוות יהודה בימי שלטון פרס ( עד ה'א'ח ; ז'יד ' ( והוא בא גם במכתבים הארמיים מיב ( קאולי מסי ' 30 שוי ; 1 מסי ' 31 שוי ( 18 ' 1 ובטביעות על ידיות של כדים ועל מטבעות . לא נתברר כיצד נגזרה צורה זו מן השם יהודה . קשה לקבל את ההסבר הרווח' שיהוד לא נגזרה מן השם יהודה אלא מן הכינוי יהודי . אין זה מן הנמנע שצורת יהוד כבר היתה קיימת בימי הבית הראשון' בצד צורת יהודה' והשווה לכאן את שם המקום יהוד ( ע"ע יהד . ( טביעות של חותמות "יהד" בכמה צורות על ידיות של כדים' נמצאו בתלים שונים ביהודה . מתחילה הוצעו קריאות אחרות לטביעות אלה' ובכלל זה הקריאה "יהו ; " אבל עכשיו שוב אין מטילים ספק בדבר שקריאתן הנכונה היא "יהד / ' כפי שהציע א . ל . סוקניק . כנראה שימשו כדים אלה לגביית מסים בעין על ידי השלטונות ( ע"ע חותם ' ( ודבר זה שנמצאו טביעות כאלו רק בתלים שבתחום פחוות יהודה' ובמיוחד בירושלים ובקרבתה' יש בו חיזוק לאותה סברה . מספר ניכר מהן נמצא בחפירות העופל' בתל א נצבה , ביריחו וברמת רחל' ואחרות נמצאו בגזר ובמקומות אחרים שבאזור השפלה . על סמך חקירתן של הטביעות...  אל הספר
מוסד ביאליק