יהואש, יואש.

- א ) בן שלה בן יהודה ( דה"א ד'כב - . ( ב ) אבי גדעון ( שופ' ו'יא . ( וע"ע גדעון . — ג ) בן ימיני ' אחד מגיבורי דויד ( דה"א יב'ג . ( וע"ע גבורי דויד . — ד ) בן המלך . בסיפור על נבואותיו של מיכיהו בן ימלא ומעצרו בידי אחאב נזכרים אמון שר העיר ויואש בן המל ך שאחאב שלח אליהם את הנביא וציווה שיחזיקוהו בבית הכלא ( מל"א כב'כו ; דה"ב יח'כה ;( על השאלה אם היה יואש אחד מבניו של המל ך אחאב' או פקיד הממונה על הסדרים שבעיר שלא מבני המלוכה' ע"ע בן המלך . — ה ) בן אחזיה' מלך יהודה' וע"ע . - ו ) בן יהואחז' מלך ישראל' וע"ע . בשבעים בדרך כלל : , hoa ; וכן כמה צורות משובשות : la ; ( בשבעים A למל"ב יד'ח ) Icooa ; ' ( דה"א יב'ג Iwada ' ( ( שם ד'כב . ( השם יואש או יהואש מורכב ביסוד התיאופורי י ( ה ) ו בתוספת ההברה אוש . משמעותו של יסוד זה בארמית היא נתן . בכתובות ארמיות מסיני באים השמות אושאלבעל' אושאלה' ואשאלה ומובנם : בעל נתן או אל נתן . ודומים להם בכתובות שבאיות השמות אלאוס ויאוסאל' וע"ע יאשיהו .  אל הספר
מוסד ביאליק