יהואחז, בן יאשיהו מלך יהודה.

-שם אמו המוטל בת ירמיהו מלבנה . לפי מל"ב כג'לא ; דה"ב לו'א' מלך יהואחז שלושה חדשים בירושלים ( בשנת 609 לפסה"נ ; וע"ע כרונולוגיה . ( ביר' כב'יא' נקרא יהואחז בשם שלם ( ע"ע ' ( ונראה שהיה זה שמו בראשונה ואחר כך הוסב שמו ליהואחז . על הנוהג של שינוי שמותיהם של מלכי יהודה האחרונים' שהיה רגיל לאחר מות יאשיהו ע"ע אליקים ; מתניה . ברשימת בני יאשיהו בדה"א ג'טו' נזכר שלום כבנו הרביעי של יאשיהו . הבן הבכור ברשימה הוא יוחנן ; השני — יהויקים והשלישי — צדקיהו . סדר זה סותר את הנאמר בסי מלכים ודה"י על גילם של צדקיהו ויהואחז . יוחנן בנו בכורו של יאשיהו לא נזכר אלא ברשימה זו בלבד' ויש סבורים שהוא שיבוש מן יהואחז' שהיא גרסת השבעים Luc . לדה"א ג'טו . המסורת התלמודית שבהור' יא'ב' ובכר' ה'ב' אומרת שהוא יהואחז הוא יוחנן והוא שלום' ולעולם יהויקים קשיש מיוחנן בשתי שנים' ויוחנן קדם לו ברשימת היחס שבדה"א ג'טו' על שום שקדם לו במלוכה . לדעת סגל' הדוחה מסורת זאת' היה יהואחז בנו השלישי של יאשיהו' ויוחנן הבכור מת קודם שהגיע למלוכה . כנגד זה גורס אולברייט שיהואחז ולא יהויקים היה בנו בכורו של יאשיהו . וע"ע יהויקים ; יו...  אל הספר
מוסד ביאליק