יהואחז, יואחז.

-א ) בן יהוא' מלך ישראל . ע"ע . -ב ) בן יהורם מל ך יהודה' לי פי דה"ב כא'יז' ושם כה'כג' והוא אחזיה שבמל'יב ח'כו' וגם בדה"ב כב'א' וע"ע אחזיה . — ג ) בן יותם מל ך יהודה' והוא אחז . וע"ע אחז כן יותם מל ך יהודה . — ד ) אביו של יואח המזכיר שבדה"ב לד'ח . — ה ) בן יאשיהו' מלך יהודה' וע"ע . בניינם הדומה של השמות אחזיה ויהואחז גרם שיתחלף כדה"ב כא'יז ; כה'כג' שמו של אחזיה מלך יהודה ביהואחז . בשבעים Jwaxat , : A -J למל"ב יד'א' נתקצר השם ; Axa ^ -b ב . Iwayai . # ~ וע"ע אחזיה . ח '' ח  אל הספר
מוסד ביאליק