יהוא מלך ישראל (כורע‭,(‬ מעלה מם לשלמנאסר מלך אשור