יהוא בן יהושפט בן נמשי.

— מל ך ישראל' מייסד השושלת הרביעית במלכות שומרון ( מל"ב ט'ב'יד . ( שאר הכתובים שנזכר שמו בהם מייחסים אותו על סבו בלבד : יהוא בן נמשי ( מל"א יט'טז ; מל"ב ט'כ ; דה"ב כב'ז ' ( וייתכן שייחוס זה רומז על מעמדו החשוב של נמשי . לעניין מספר שנות מלכותו עי' לקמן [ ב ' [ הבעיה הכרונולוגית . [ א ] מרד יהוא וימי מלכותו . — לא פירש המקרא מה היה תפקידו של יהוא בימי אחאב . מן הפסוק המקוטע שבמל"ב ט'כה' המוסר את דברי יהוא לבדקר שלישו : כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו וכוי ' משמע שהיה יהוא מעבדי אחאב' ואפשר ששירת בחיל המשמר האישי של המלך' וכנראה נמצא בסמוך לו בשעה שאמר אליהו לאחאב את חזותו הקשה על סופו וסוף ביתו ( מל"א כא'יט כג . ( באחרית ימיו של יהורם בן אחאב שימש יהוא שר צבא וחנה עם חיל ישראל ברמות גלעד ( ע"ע יהורם מלך ישראל . ( שם התקשר יהוא על יהורם ופתח במרד שנסתיים בהשמדת בית אחאב' בהכרתת פולחן הבעל הצורי מישראל  אל הספר
מוסד ביאליק