יהוא.

- א ) בן עובד משבט יהודה ( דה"א ב'לח - . ( ב ) הענתותי ' מבני בנימין ; לפי דה"א יב'ג' נצטרף לגי  אל הספר
מוסד ביאליק