יהדי (בכתבי יד אחדים: יהדי; ובכתב יד אחד: יהדי).

— נזכר ברשימת בני כלב כאביהם של שישה בנים ( דה"א ב'מז . ( ולהאוזן מעיר' שבפס' מז עיסה היא בת יהדי ובפסוק מו היא פילגשו של כלב' והוא מסיק מכך' שפסי מו נשתרבב לכאן ממקור אחר ודחה את ייחוסו של יהדי . ריכטר מתקן בפסי מו : וחרן הוליד את יהדי במקום גזז של נוסח ' המסורה . רותשטיין מעיר על ליקוי גרסה בפסי מב' אחר יהדי הזכרת . בשבעים מישע בכור : B כלב . Irjaovg הוא , כלומר סובר' י שאפשר ( החשע ; נשמט אבל - J , Iadcu - . A כלומר יהדי . ב Jahaddai : \~ רותשטיין מפרש את השם יהדי כלשון יהדי ; וריקמנס מפרש את השמות הצאפאיים יהד ורביהד מלשון להד . לדעתו של נות יהדי הוא שם תיאופורי מקוצר מן הפועל הדי ' הדה' הידוע מן הערבית והסורית במשמעות הדריך' ועיי גם ישי יא'ח . לפי זה הוראת השם : ( האל ) ידריך ( בדרך הישרה . ( אף ריקמנס מפרש את השם הצאפאי הדי בהוראת מדריך . ולפי זה אפשר לפרש גם את השם להד כצורה מקוצרת של השם יהדי ' ידריך . וע"ע יהודי . <^ . 262 S . ; RYCKMANS 1 , 30 , 231 , 299 ROTHSTEIN-HAENEL , 30 s . ; NOTH , IPN , 196 ; G . RICHTER , ZAW 49 ( 1931 ) , v  אל הספר
מוסד ביאליק