יהד.

—עיר בנחלת דן ( יהו' יט'מה . ( אולברייט הציע לתקן על פי את יהד לתור גרסת השבעים : 'A ^ mq שהוא מתקנה וקורא . Ia ^ wq . בדי לקרבה ליהד . אזור זוהתה עם אזורו שבכתובת סנחריב ועם התל שביאזור של ימינו' שהבדיקות בו הוכיחו על יישוב ניכר בתקופת הברזל . וקרובה יותר הנחתם של הלוי ונות שבנוסח המקורי של הכתוב נמנו גם יהד וגם אזור' ונשמטו אזור מנוסח המסורה' ויהד מהשבעים ; ואילו נוסח Jov & : A תוקן לדעת אלט על סמך המסורה . אייספלדט סבור IovSaia-v בחשמ"א ד'טו' מכוונת ליהד זו . מאחר שהמתרגם יכול היה לטעות בהנחתו שהכוונה לארץ יהוד . מסופר שם על בריחת הסורים אל עבר גזר ובקעות יהד ואשדוד ויבנה . אייספלדט מעדיף כאן את גרסת 'Iovdaia ; : A ( כשם מקום ) על nw 2 ) 'I 60 vnmaq : S ארץ ) ' ומוצא בה סמוכין לקיום הנוסח של יהד ביהו' יט . לדעתו היתה בקעת יהד סמוכה לבקעת אונו' או חלק ממנה . רובינסון ושווארץ כבר הציעו לזהות את יהד באל יהודיה שבין לוד לפתח תקווה . שווארץ , תבואות הארץ , n , נ ; י . הלוי , ירושלים ג ( חרמ-ט ; 11 « , ( הורוניץ , ארץ ישראל ושכנותיה 0 ; 313 , רס , ארץ-ישראל , אנצי ב E . ROBINSON , Biblica...  אל הספר
מוסד ביאליק