יה.

—על שם זה ע"ע אלהים' שמות אלהים . — בכמה כתובים' חז"ל וגם בעלי המסורה חלוקים בדעותיהם אם האותיות יה הן תיבה בפני עצמה ' או הן חלק מן התיבה הקודמת להן . כך בשמי יז'טז : כס יה' נ"א : כסיה ; ביהוי טו' כח : בזיותיה' נ"א : בזיות יה ; ביר ' ב'לא : מאפליה' נ"א : מאפל יה , בתהי קיח'ה : במרחב יה' נ"א : במרחביה' במרחביה ; בשה"ש זז'ו : שלהבתיה . נ"א : שלהבת יה . וע"ע הללויה ; ידידיה . Hebrew Bible , London 1897 . 375—386 C . D . GINSBURG , Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the ו » וד : מנחת שי KITTEL , BH » -1 קל המקראות הנ-ל מד-ק  אל הספר
מוסד ביאליק