ידע.

p- אונם ( דה"א ב'כח ) בן ירחמאל ( שם' ,- ואבי יתר ויונתן ( שם' לב . ( בכ"י אחד של המדנחאי לפס' כח : ; ךע ; השווה לגרסה זו את השבעים לפסוק לב : . Idovda שאפשר שיבוש הוא , ld ( d ) ova-a וגם את השם ידוע . אבל n Jeddae : PIT piDDV A ni AB לפסי כח : n j / a < 5 ct £ . lada : V השם י 7 ע נתקצר משם תיאופורי כגון אלידע' יהוידע' ידעיהו . על היסוד ידע כמרכיב שמות עצם פרטיים במקרא ובשפות השמיות בכללן , ע"ע אלידע . מחוץ למקרא נמצא השם ידע במכתבי לכיש' וכנראה גם בכתבי אוגרית . אכל אי אפשר לקבוע אם השמות הנ"ל מקבילים לצורת ; ךע או לצורת ; דוע . טורטשינר , לכיש , NOTH , 1 PN , " I 81 ; RYCKMANS 1 , 299 ; GORDON , UG , 100 89 \ . } V  אל הספר
מוסד ביאליק