ידלף.

-מבני בחור' מאלה שילדה לו מלכה אשתו ( בר' כב'כב . ( בשבעים . IedXaip : Luc . ; hXbay : A על שבט זה מבני נחור אין לנו ידיעות אחרות לא מן המקרא ולא ממקורות חיצוניים' ויש להניח שכבר נעלם מעל במת ההיסטוריה במרוצת האלף השני לפסה"נ . השם ידלף הוא לדעת מזר ( מייזלר ) שם תיאופורי מקוצר , ב . מייזלר , ציון יא ( תש '' ו 7 , ( . g G . R . DRIVER , Archiv Oricniaini 17 , 1 ( 1949 ) , 156 5 מצורותיו המרובות של השם ידעיה בשבעים ראוי להזכיר את הצורה A ) Ieddova לעזי , ( היינו : יוע . בזכריה דרשו השבעים את השם כלשון יודעים ( של הגולה ; TO ?; ineyvw- avn Ax 6 oiv avr /) v ידעיה ( ו ) נמצא כנראה גם על חותמת : לחנן ידעיה ( ו ) אלא שקריאת האותיות שם אינה ודאית . בחרמי ' שומרון מקביל לו השם ידעיו . משמעות השם ברורה : ה' ידע . והשווה אליו את הכתוב : אני ידעתיך במדבר בארץ תלאובות ( הו' יג'ה . ( על היסוד ידע' כמרכיב שמות עצם פרטיים במקרא ובשפות השמיות בכלל' ע"ע אלידצ . RUDOLPH , E 2 ra und Nehemia , a . l . ; A . JEPSEN , ZAW 66 ( 1954 ) , 87—88 JB , 18 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 433 SS . ; DIRINGER , Iscrizioni , ...  אל הספר
מוסד ביאליק