ידידיה.

—שם לוואי של המלך שלמה ( ע"ע . ( הכתוב' המספר שנקרא שמו שלמה' מוסיף ואומר : וה' אהבו ; וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור הי ( שמייב יב'כד'כה . ( מכאן שכביכול ציווה הי לקרוא לילד בשם נוסף המסמל את אהבתו אליו' והוא כנראה רמז לגורלו של בנה השני של בת שבע שיהא שונה לטובה מגורל בנה בכורה . משמעותו של השם ידידיה כפשוטו : ידיד יה' כלומר : הי הוא ידיד הילד' או : הילד הוא ידיד = ) אהוב ) הי . ייבין סבור' שבת שבע היא שקראה לבנה בשם שלמה' לפי הקרי שבשמ"ב יב'כד : ותקרא ( היינו בת שבע ' ( ויסודו בשם האלהות הקדומה של ירושלים . שלם' ודויד שיבה אותו לשם הישראלי ידידיה . ואילו הוניימן מסביר את חילופי השמות שלמה ידידיה על פי השערתו' שכל מלכי יהודה היו משנים את שמותיהם בשעת עלייתם לכיסא המלוכה . לדעתו קראו לילד סמוך לאחר לידתו בשם ידידיה בלבד' ומשהומל ך ניתן לו השם שלמה' אלא שדבר זה נעלם ממחבר הפס' כד ; כה' המאוחר' שלא הגיעה אליו אלא ידיעה מעורפלת על שמו האחר של שלמה . אבל אין סמוכים לדעה זו .  אל הספר
מוסד ביאליק