ידידה.

— בת עדיה מבצקת אם המל ך יאשיהו ( מל"ב כב' א . ( היסוד ידיד בא בשמות המקראיים ידו' ידידיה' מידד ובתקופה הפרי ישראלית אנו מוצאים אותו בשמות האמוריים ידדם' ידדתם' ובשמות האוגריתיים ידדן' מדד בעל . והשווה לכאן גם את הצירופים ידד אל ומדד אלם' המשמשים בכתבי אוגרית ככינויו של מת' אלהי המוות . בשמות ערביים דרומיים' מטיפוס ודדאל' ודדידע' וכן בשם הלחיאני והת'מודי ודד הוא כנראה כינויו של אלהי הירח . אפשר שנתקצר השם ידידה משם תיאופורי אבל אפשר ' לפרשו גם כצורתו המקורית של שם חיכה' ומשמעותו הפשוטה : אהובה' חביבה . וע"ע בצקת ; יאשיה . 1 ,, UH , Glossary , No . 850 TH . BAUER , Ostkanaanaer , 25 , 55 ; RYCKMANSI , 11 , 76 , 224 , 260 ; GORDON , ש'  אל הספר
מוסד ביאליק