ידון.

— המרנתי מבוני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ' ג'ז . ( בשבעים AB חסר הפסוק' ובכתבי ידות אחרים כמה חילופי גרסאות' כגון : , Iaegeiv . AaQtov ועוד ; ובכולן גרסו רי"ש במקום דל"ת . . iadon .-v-j בכתבי יב שכיח השם ידניה' ומסתבר שאף השם ידון הוא קיצורו של שם תיאופורי כגון זה . לעניין משמעותו של השם אפשר יש לסמכו לכתוב : לא ידון רוחי באדם לעולם ( בר' ו'ג ' ( כלומר לא יתמיד' לא יעמוד רוחי ' כפירושו של השורש דנן לפי הפועל הערבי בבניין הרביעי ' ולפי הפועל התדמורי דן בבניין הקל' ולפי זה פירוש השם ידון' שיתמיד האל . קאטוטו , מאדם עד נח , NOTH , IPN , 226 ; COWLEV , AP , 289 ; RUDOLPH , Ezra und Nehemia , 116 173 , 172 השם ידע' כנראה יד ( ו ) ע' נזכר ככתבי אוגרית ובתעודות לכיש והוא מצוי אף במינאית . משמעותו' שבעל השם ידוע לה / וע"ע אלידע ; ידיעאל ; ידע . הפירושים לספר נחמיה , ועוד ; א . צ'ריקובר , היהודים והיונים בתקופה ההלניסטית , תל אביב תרצ"א , ; 10-1 —97 טורטשינר , לכיש , ;«!) י . גוטמן , הרביץ יא ( ת"ש 288 , ( ואילך ; קלוזנר , הבית השני ב , ; r > 0— 13 א . שליט , ס' יוחנן לוי , ירושלים חש"ט , ...  אל הספר
מוסד ביאליק