ידבש.

— נזכר ברשימת היחס של יהודה בדה"י בכתוב המוקשה : ואלה אבי עיטמ יזרעאל וישמא וידבש ... אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם ( דה"א ד'ג ד . ( לדעת רותשטיין פסוקים אלה הם הסיום למגילת היחס של חור שבסוף פרק ב' והשמות הבאים בהם הם שמות בניו של חרף בנו השלישי של חור ( ב'נא . ( שנשמטו מפרק ב' ולא נמנו בו ( פסי נב נד ) אלא בניהם של שובל ושלמא בניו האחרים של חור . בשבעים lafiac , : B ( בהשמטת Iya ^ rjg ? . A , ( A-n ( היינו יעבץ והיא כנראה משנית לצורות : , { Ia ^ q , , lafiac ; Iede ( ias ' : Luc . כתבי ידות אחרים : ; hdafiae ;/ a / % ועוד . אפשר לפרש את השם כמשאלה' שידבש לרך הנולד' כלומר שיהיו חייו מתוקים כדבש . וע"ע יבשם . ^ , ROTHJTEIN-HAENEI ., 50 ; N 0 TH , IPN , 223 י  אל הספר
מוסד ביאליק