יד.

— המלה יד במקרא פעמים היא משמשת בהוראת מצבה' ציון . אבן זכרון . בכינוי יד אבשלום ( ע * ע ) ובברות ישעיהו לסריסים : ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות ( ישי נו'ה ' ( משמעותה של המלה יד זכר לאנשים ערירים שאין להם בנים שיקיימו את שמותיהם . וכן משמעותה במה שמספר הכתוב על שאול שהציב לו יד בכרמל ( שמ"א טו'יב ) לזכר נצחונו על אגג < ודומה לכך משמעותה גם בדה"א יח'ג . במקראות אחרים המלה יד באה גם ככינוי לציון המשמש צורך מעשי כגון ציון דרך ( יחי ' כא'כד : ויד ברא . ( אפשר שציון דרך' המכונה יד המלך' היה ניצב בכניסה לדרך ערן ( ואדי עארהא שכן פרעה שישק מזכיר מקום , בשם זה סמוך למגידו- ברשימת המקומות המתארת את מסעו בארץ ישראל ( מזר . ( כדבי כג'יד' מדובר על יד' כלומר על חפץ המשמש ציון' שבאה לסמן מקום אשר מותר לו לאדם לצאת לשם לעשות את צרכיו ; כך על כל פנים הכין את הכתוב כעל מגילת מלחמת כני אור בבני חושך ( דף ז' שוי ' 7-6 וע '' ע מגילות גנוזות ) ' וכן מפרשים אותו גם קניג וידין . אחרים סבורים שבכתוב זה באה המלה יד במשמעות מקום ( ולא ציון מקום . ( בדרך זו נקטו התרגומים הקדומי ~ 33 לא רק בדב...  אל הספר
מוסד ביאליק