יגור.

— מקום יישוב בקצה הדרומי של נחלת יהודה . נזכר ביהוי טו'כא : ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור' וקינה ודימונה ועדעדה . כנראה נסתרםו כמה שמות ברשימה זו' ולדעת רוב המפרשים עדר היא ערד ( ע"ע ) וערעדה היא ערערה ( ערוער' ע"ע ' ( בחילוף אותיות של דל"ת ורי"ש השכיח בכתב העברי . בשבעים , Aacog : B כנראה דעתקה של חצור ; אבל בשב^- עים A וכן ב \ - כנוסח המסורה . הרשימה שבסי יהושע אינה ערוכה בקו רצוף של יישובים' והיא מונה קבוצת מקומות סמוכים . כנראה יש להסמיך את יגור לערד' שזיהויה הוא תל עראד . הצעתו של אבל לזהות את יגור עם תל ע'ר אינה נראית' אף על פי שהממצא הארכיאולוגי שבמקום נאה לזיהוי זה' שהרי אין שום דמיון בין השמות ( אין עיי"ן הערבית מכוונת לגימ"ל העברית , ( ואף רחוק המקום ריחוק מופלג מערד . לפי אלט' יגור אחת היא עם גור בעל ( ע"ע ' ( אבל אין בהצעה זו כדי לפתור את בעית קביעת מקומה . בדרך השערה' קרבתה לערד והממצא הארכיאולוגי שבמקום' מסייעים לזיהויה עם חירכת דרגיאת ( נ"צ 5 ' ( 157079 ק"מ לצפוךמערב מתל עראד . מקום זה מתנשא בגובה רב מעל הסביבה' שטחו עולה על 20 דונם'...  אל הספר
מוסד ביאליק