יגדליהו.

— כירי לה'ד' נזכרת עם לשכות בית המקדש שבימי יאשיהו לשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלהים . לפי זה יגדליהו הוא אבי משפחת בני חנן , אבל בכתב יד אחד של המסורה כתוב בן יחנן במקום בני חנן' ואפשר להבין יחנן ככתיב חסר של יוחנן . בשבעים , naoTocpooiov vld > v Iwvav vlov Avanov : B כלומר לשכת כני יוחנן בן חנניה בן גדליה' ומסתבר שהורכבו כאן שתי גרסאות : א ) בני י ( ו ) חנן ; ב ) בן חננ ( יה . ( בפש' באה הצורה בר חנן . לא הגיעו אלינו ידיעות נוספות על משפחה זו . השם יגדליהו מצוי בין גולי בבל בצורה ; ig-da-ai-ia-a-ua בכתבי יב בצורה המקוצרת יגדל . ולפי משמעותו מביע השם את הבקשה' שיראה האל את גדולתו לנולד' ושמא הכוונה שהאל יגדל את הילד וירוממהו' או שהוא שבח : יגדל יה . על היסוד גדל' כמרכיב שמות עצם פרטיים' ע"ע גדליה . . L »_ DAICHES , IB , 14 ; COWLEY , AP , Reg . s . v  אל הספר
מוסד ביאליק