יגבהה.

- עיר מבוצרת שבנחלת גד ( במי לב'לה . ( שמה מובא גם בסיפור התקפתו של גדעון על מחנה המדיינים שבלןרקר ( אשר בוואדי סרחאן ; וע"ע : ( יעל גדעון דרך השכוני באהלים' מקדם לנבח ויגבהה ויך את המחנה ( שופי ח יא . ( ואין יגבהה נזכרת בתיאור נחלת גד שביהו' יג' ' כד כח . השבעים 1 , A LUC . לבמי לב'לה' מתרגמים : , avrd ; xal vfwaav כאילו היה המקור . ויבנו בני גד את דיבון ואת ... ויגביהו אותן . כנראה אין זו אלא טעות מתרגמים . בשבעים B לשופי ח'יא , IeyefiaX .- כאילו היה השם יגבאל ; . A M , havxiac tc / Jee מול זבח = ) נבח ) ובוודאי גם אלה שי' בושי מתרגמים . מסדר המקומות שברשימת הערים בבמ' לב'לה' נראה שיגבהה הצפונית שבערי גד אשר ברמת עבר הירדן ; מהזכ רתה בשופי יש ללמוד שהיא במזרחה של הנחלה' שהרי היא על גבולו של השטח הישראלי . מכאן שיש לבקש את יגבהה בצפוךמזרחה של נחלת גד . זיהויה עם ג'ביהת- קבוצת תלים הנמצאת 11 ק"מ מצפוך מערב לרבת עמון , שכבר הציעו א . קנובל בשנת ' 1861 מסתבר גם מצד הלשון וגם מצד הטופוגרפיה . אחד התלים הללו נבדק על ידי גליק' שמצא בו מצודה מן הסוג של וץ'ם מלפיף' ולפי דעתו שייכת היא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק