יבשם.

— בנו החמישי של תולע בן יששכר' ראש בית אב גבורי חיל ( דה"א ז 'ב . ( בכתב יד אחד של המדנחאי : יכשם ; בשבעים , hfiaoan : A אבל בשבעים . Baoav : B אין להכריע אם יבשם צורת משנה הוא של השם בעום' על משקל לצהר . ושמא הוא קיצורו של שם תיאופורי המביע את הבקשה' שהאל יבשם לילד . וע"ע בשמת . נבב NOTH , IPN , מ  אל הספר
מוסד ביאליק