יבש, יביש, יבש גלעד.

-עיר ישראלית בחצי הגלעד הצפוני . בדרך כלל סוברים , שתוספת שם הארץ , גלעד , לשם העיר יבש - באה להבדילה מעיר אחרת שהיה שמה יבש , שאינה ידועה לנו ממקורות אחרים ( השווה גבעת בנימין , רמות גלעד , וכדי , ( אבל אפשר שטעם אחר לתוספת , והיינו שהעיר יבש היתה מרכז יישובי ואדמיניסטרטיבי בארץ גלעד . בשבעים : . 101 ^ יבש גלעד אינה נזכרת ברשימות הערים של עבר הירדן המזרחי שקדמו להתיישבות הישראלית , ואף לא במקורות הקדומים שמחוץ למקרא , ויש מקום להנחה שמעיקרה יישוב ישראלי היתה . יש מן החכמים שסברו בטעות , שהיא נזכרת באחד ממכתבי אל עמארנה בין ערי ארץ גרי ( קני , 256 שוי ;( 28 ביצולד קרא שם נבשמ , רקבודטזרן - נבשב , עד שבא אולברייט והוכיח , שהקריאה הנכונה היא נבלמ = ) יבלים . ( יבש גלעד ידועה מפרשת פילגש בגבעה ; לפי שופי כא , ט יד , לא נצטרפו בני עיר זו אל שאר שבטי ישראל למלחמתם על בני בנימין , ולכן נענשו יושביה עונש חמור , שבית ישראל היכו אותם לפי חרב , וארבע מאות בתולה מנשי יבש ניתנו לבני בנימין . הסיפור הזה והמקורות הנדונים להלן מעידים , שתושבי יבש קרובים היו קרבת דם ויחס למשפחות בנימין . כפי המסופר בש...  אל הספר
מוסד ביאליק