יבש.

—שמו או כינויו של אביו של שלום בן יבש מלך ישראל ( מל"ב טו'י ' יג יד . ( יש מפרשים בן יבש — איש ( העיר ) יבש , היא יבש גלעד . cv" 57 ) וע"ע שלום . W 1 NCKXER , KAT 3 , 263 מ  אל הספר
מוסד ביאליק