יברכיהו.

- אביו של זכריהו . זכריהו בן יברכיהו היה אחד העדים של . עידם ישעיהו בנבואתו מימי אחז על חרבן דמשק ושומרון ( ישי ח'ב . ( וכיון שהעד השני הוא אוריה ( ע"ע ) הכהן הגדול שבימי אחז , מסתבר שזכריהו הוא הוא הנביא זכריהו , המבין בראות האלהים שהיה בימי עוזיהו ( דה"ב כו'ה , ( מפתיע הדמיון שבין שמו של זכריהו זה לבין שמו של הנביא זכריה בן ברכיה בן עדו , כפי שנכתב שמו בפתיחת ספר זכריה ( זכי א'א'ז ' ( וכל שכן שבמקום אחר שמו של הנביא של סי זכריה הוא זכריה כן עדו ( עזי ה'א . < ושמא ערבבו מסדרי סי זכריה את שני הנביאים מתוך שזיהו את הנביא של ס' זכריה , שהיה בימי דריוש . עם זכריהו בן יברכיהו בן דורו של ישעיהו . והשווה את דרשת חז"ל על יש' ח'ב : מה ענין אוריה אצל זכריה , אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני ( מכות כד'ב ; איכה רבתי ה'יט . ( השם יברכיהו בא רק פעם אחת במקרא . וכנראה הוא צורתו הראשונית של השם המקראי המצוי ברכיה ( ע"ע . ( בתרגומים העתיקים באה גט כאן הצורה ברכיה . וע"ע זכריה . , !„ , Tubingen 1938 , 210—211 NOTH , IPN , 28 , 195 ; ROBINSON-HORST , Die zwolf kleinen Propheten ,  אל הספר
מוסד ביאליק