נחל יבוק במרוצי בערבת הירדן, מבט לצד מזרח (תצלום מן האוויר)