יבק, נחל יבק.

- נחל איתן בעבר הירדן מזרחה והוא נזכר בכמה מקראות . בשבעים : ; Inpox אצל יוסף בן מתתיהו ( כנראה בהשפעת שם האל 'l & fiaxxo ; : ( 5 ^^ 0 ; ( קדמי א'כ'ב : ד'ה'ב ג ;( ואבסביוס ( אוני ' 102 שוי ( 19 הגדיר את הנחל בשם norafio ; x £ l (*<* QQov י וא ] אחר הירמוך , היבוק הוא העשיר במים שבבל יובלי הירדן . ואדי צ ^ ליל במרוצו העליון' המתחיל בחורן ונמשך בכיוון דרומי מערבי ' הוא נחל אכזב עד לעין אלונקה , סמוך לחיבורו עם ואדי זרקא' הבא מן הדרום ( עיילקמן ' ( ומכאן ואילך היבוק מושך מימיו כל ימות השנה . בהמשך מרוצו' היבוק התחתון מבתר את הר הגלעד לרחבו ונופל אל הירדן . כך מחלק הנחל את הגלעד לשני חלקים לא שווים : חצי הגלעד הצפוני וחצי הגלעד הדרומי - הקטן יותר . בדומה לנחלי הרוחב האחרים שבעבר הירדן המזרחי ' הירמוך , הארנון ונחל זרד' היבוק הוא אחד הגבולות הטבעיים המובהקים' ולעתים קרובות שימש גבול מדיני או אדמיניסטרטיבי . מרבית מימיו של היבוק באים מיובלו הדרומי והעיקרי ואדי א זרקא' שעל שמו נקרא היום כל הנחל' והוא היבוק העליון . מערכת היובלים של היבוק אינה סימטרית . מצד דרום זורמים אליו יובלים מועטים' שרוב...  אל הספר
מוסד ביאליק