יבניה

- בן ירוחם מראשי בתי האבות לשבט בנימין , אשר התיישבו בירושלים בימי נחמיה ( דה"א ט'ח . ( בשבעים , Buvaa / 1 : B אולי בנעם' אבל ;! obnnia : V-j , " Iefiraa . A-2 בפשי : יוכניה ( חילוף של בי"ת וכ"ף ' ( והשווה לכאן את השם יכניה . על הוראת הפועל בנה כלשון בריאה באוגריתית ובאכדית ועל שימוש היסוד בנה באכדית כמרכיב שמות עצם פרטיים המתארים את האל כבונה' כלומר בורא הילד' ע"ע בניה . נות מפרש את השם יבניה כבקשה שייתן ה' עוד בנים' בדומה למשמעותו של השם יוסף ; והשווה גם את השם האכדי , Si-pa-am-i-1 i הוסף לי אלי . ואולי מביע השם יבניה את הבקשה שיבנה ה' בית לבן הנולד . . t ,,, NOTH , IPN , 212 ; STAMM , ANG , 148 S p בארץ , הוא המקום שנאבק שם יעקב ( ע"ע ) עם המלאך , ועל שום כן נקרא שמו ישראל ( בר' לב'כג ואילך . ( יש לשער שגם מסורת זו היתה מן הגורמים שהניעו את ירבעם להעתיק את בירתו לפנואל . לפי כמה מקראות אפיק היבוק התחתון' הזורם ממזרח למערב , הוא ציון גבולו הצפוני של השטח שנכבש מידי סיחון , שבו התנחלו השבטים גד וראובן ( במי כא'כד ; שום' יא , יג-כב . ( לשלב זה מתאים גם תיאור ההתנחלות שבבמ' לב , לד לח' ...  אל הספר
מוסד ביאליק