יבניה.

- מאבות אבותיו מש ^ י ם ראש בית אב לבנימין , אשר התיישב בירושלים בימי נחמיה ( דה"א ט'ח . ( בשבעים , Bavma : B כלומר בנ ; ה ; אבל ב ; Iebania ; V-J ; Iefiavaai . \ - בפשי : יכניה . על הוראת השם לבניה ע"ע לבניה . »  אל הספר
מוסד ביאליק