2. יבנאל.

- עיר בגבולו הדרומי של שבט נפתלי , והיא נזכרת במקרא רק פעם אחת ( יהוי יט'לג . ( בשבעים n ; Iafir ^ X : A . hffda ^ ai . B אין לקבל את הצעתו של מרגליות לתקן את השם לפי השבעים B ליפתחאל . ירוש' מגי פ"א' ה'יא' זיהה אותה עם כפר ימה' יישוב שהיה קיים באותה תקופה . מקומו של כפר זה הוא ח'רבת ימה שעל יד המושבה יבנאל . מסתבר ששמה של יבנאל שבגליל התחתון נשתנה תחילה ליבנה ולאחר מכן לימנה' כדרך שנשתלשל שמה של יבנאל שביהודה ליבנה ואחר כך לימניה ( השווה srrrn nv במקורות היווניים . ( ומכאן בדרך האסימילציה לימה . הצעתו של אולברייט  אל הספר
מוסד ביאליק