יבין.

— מל ך חצור' שעמד בראש הברית של מלכי כנען שבצפון הארץ במלחמתם ככני ישראל' ועל שום כך נקרא גם יכין מל ך כנען אשר מל ך בחצור ( שופ' ד'כ'כד ' ( כפי שמוסבר במקום אחר : כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה ( יהו' יא'י . ( [ א ] מתוך מכתבי אל עמארנה מכירים אנו אחד ממלכי חצור' שנוהגים לקרוא את שמו עבד תרשי . הידיעות המועטות שבאו עליו במכתבים אלה מעמידות אותו באור דומה ללבאיה מל ך שכם שבמרכז הארץ' שנהנה מחולשתן של כמה וכמה ערים ומאי התערבותה של מצרים' והרחיב את תחום שלטונו על אזור נרחב הגדול בהרבה מתחום ממלכת העיר הכנענית הרגילה . אף מלך חצור זה שואף להתפשטות ומרחיב את תחום שלטונו לאזורי ההרים הרחק מעמק הירדן' עד שהוא בא בריב עם צור שבחוף הים ועם עשתרות שבבשן . מסיבות אלו נאות הן ליבין מלך חצור' שהיה ראש הממלכות הכנעניות בצפון הארץ כתקופת ההתנחלות הישראלית . המקרא מודיע על שתי מלחמות שנלחמו בני ישראל ביבין מלך חצור ובני בריתו : . 1 מלחמת מי מרום' המסופרת במקרא בתוך מערכת סיפורי יהושע' לאחר תיאור הקרבות במרכז הארץ ובדרומה ( יהו' יא . ( יבין מלך חצור ובני בריתו התאספו אל מי מרום ( ע"ע )  אל הספר
מוסד ביאליק