יבחר.

— מבני דויד שנולדו לו בירושלים ( שמ"ב ה'טו , דה"א ג'ו ; יד'ה . ( בשבעים : , Bang , hfiaaQ ועוד . ושמא הוא השם ia-ab / p-kha-ru-um הבא בתעודות אכדיות . לפי משמעותו הוא שם תיאופורי מקוצר המביע את הרעיון שיבחר ( או בחר ) האל בנולד' והוא רעיון שכיח במקרא' כגון : ויבחר בדויד עבדו ( תה' עח'ע . ( u . _ NOTH , IPN , 209 ; BAUER , Osikanaanaor , 24 , 66 , 72  אל הספר
מוסד ביאליק