איגרתם של יהודי יב אל בגוהי פחת יהוד (קאולי, מס' ‭(30‬