תכנית משוערת של שכונת המגורים היהודית ביב מסביב למקדש (על סי ‭(Kraeling, BMAP. 18‬