יב.

- נא ] עיר עתיקה בדרומה של מצרים , שעמדה על אי בתוך הנילוס , מעט צפונית לאשד ( קאטאראקט ) הראשון' ונודעת גם בשמה היווני אלפנטיני . i'EXeyarxivi ]) בקצהו הדרומי של האי עדיין ניכרים שרירי יישוב קדמון , ושם נערכו עיקר החפירות . כנגד האי , בחופו המזרחי של הנילוס , נמצא יישוב אחר הקרוי בשמו הערבי אסואן' הוא סון שבתעודות יב וסונה הנזכרת כיח' כט , י . יב שימשה , כעדות שמה הארמי ' שהוא שאול מן המצרית ( השווה שנהבים במל"א י ' כב , ( ובעדות שמה היווני . מרכז למסחר בשן הפיל , ובתקופות שונות היתה —כמו סון —המבצר ה דרומי של מצרים , שהגן עליה מפני תושבי כוש . בימי בוני הפירמידות היתה חשיבותה האסטראטיגית ראשונה במעלה , מפני ששימשה מבצר הגבול . בתקופת הממלכה התיכונה והממלכה החדשה' כשהתפשטה מצרים עד לקאטאראקט הרביעי , פחתה חשיבותה של יב' שחדלה מלהיות עיר גבול . משנש תחררה מצרים מעולה של אשור בימי פסמתך הראשון « 09— G 63 ) לפסה"נ , ( עלתה שוב קרנה של יב כמבצר בגבולה הדרומי של מצרים , ונתקיים מעמדה זה גם במאות הסמוכות , אלא שבתקופת שלטונו של בית אחמנש הפרסי במצרים ( במאה הה' לפסה"נ ) היתה נתונה לפיקוד ...  אל הספר
מוסד ביאליק