יאתרי.

- בן זרח מכני גרשון ( דה"א ו'ו . ( מקובלת הסברה שאינו אלא צורה משובשת של אתני ( ע"ע ' ( אכל התרגומים אינם מסייעים לסברה זו . בשבעים : 'Hnr' nnncre'D לתךי ; ב ; iethrai : \ - בפש : ' יתורי . ואולי אין יאתרי אלא כתיב ארמי מורחב של השם יתרי ; והשווה את השמות ידניה ויאדניה בכתבי יב . וע"ע יתר . COWLEY , AP , 289 מ  אל הספר
מוסד ביאליק