יאשיהי, יאושיהו.

- מלך יהודה , כנו של אמון ונכדו של מנשה . שמו נכתב בדרך כלל יאש ; הו' ורק בירי כז'א : יאו ^ יהו . בשבעים : . I « 1 o ( e ) ia ; נא ] יאשיהו הועלה על כיסא המלוכה לאחר שאביו אמון ( ע"ע , ( שמל ך זמן מועט , נרצח בידי אנשי חצרו שקשרו עליו . הקשר דוכא בידי עם הארץ ( ע"ע ' ( שהמיתו את רוצחי אמון , והמליכו תחתיו את בנו הקטן יאשיהו . אמו של יאשיהו היא ידידה בת עדיה מבצקת ( מל"ב כב'א ' ( עיר הנמנית ביהו' טו'לט' בערי השפלה' והיא נזכרת ליד לכיש . נמצא יאשיהו קשור מצד אמו במשפחה מערי השדה שביהודה . ואף על פי שאין לכרוך את קשריו המשפחתיים של יאשיהי בהמלכתו בידי עם הארץ' מכל מקום נראה שקשרים אלה סייעו בידו . נאמר בכתוב : בן שמונה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך כירושלים . היו שהציעו ( קלוסטרמאן ואחרים ) לגרוס כאן : בן שמונה עשרה שנה , וטעמם , שלפי הנתונים שבמקרא יוצא , שיאשיהו הוליד את בנו יהויקים כשהיה בן חמש עשרה שנה ( וע"ע יהויקים ' ( והוא גיל הנראה צעיר מכדי להוליד בן . אבל סברה זו אין לה עמידה' שכן אמון' אביו של יאשיהו' היה במותו כבן עשרים וארבע ( מל"ב כא'יט , ( ועל כן אי אפשר שהיה יאשיהו ...  אל הספר
מוסד ביאליק