יאשיה, יאשיהו, יאושיהו.

-א ) מלך יהודה ( ע"ע -. ( ב ) בן צפניה . בית יאשיה בן צפניה נזכר בזכ' ו . י בעניין העטרות שנצטווה הנביא לעשות ' בדבר ה . ' בהמשך הדברים ( פס ; יד ) נאמר : והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן כן צפניה לזכרון בהיכל ה . ' על החילופים בשמו של בן צפניה ובשמותיהם של האנשים האחרים הנזכרים באותו עניין' ועל הצעות התיקון השונות ע"ע חן . השם יאשיהו . הבא גם בכתיב יאושיהו' מורכב ביסוד יאוש . הנגזר משורש אוש' שאינו בא בעברית אלא בשמות פרטיים כלבד' ובסיומת יהו . צורה מקוצרת של השם התיאופורי יאשיהו הוא כנראה השם יאוש' הבא במכתבי לכיש ( מס' ' 2 שוי ; 1 מסי ' 3 שוי ; 2 ועוד ) ובמכתבי יב ( קאולי . מס' ' 22 שוי ; 89 מסי ' 31 שוי ; 4 ועוד . ( ושמא יש להשוות לשם יאוש את ' Bshi הבא כרשימה מצרית של שמיים ממכרות צראכיט אל ח'אדם שבסיני . השורש אוש מצוי עוד בשם יהואש' ובשמות ארמיים מסיני ( ע"ע יהואש . ( יש המסבירים ( אול ברייט ואחרים ) את השורש אוש שבשמות אלה על פי השורש הערבי י > י והמלה האוגריתית אשן' כלשון מתנה . לפי פירוש ^  אל הספר
מוסד ביאליק