טפת.

—בת שלמה' אשת בן אכינדב מנציבי שלמה ( מל"א ד'יא . ( בשבעים ; Tatpara : A בשבעים B נשתבשה הגרסה עד כדי כך' ששוב אינה ניתנת להשוואה אל המסורה . . Taphet : V  אל הספר
מוסד ביאליק