טפסר, טפסר.

— הוא 'tupsharru תואר פקידות אכדית . יסודו בתואר השומרי לפקידות SAR , DUB שמשמעו הכותב על לוח' וצורתו המלאה היא , . . SAR היינו' הכותב על לוח טין ' 1 M ) טין ; DUB לוח ; SAR כתוב ' ' . ( הטפסר האכדי ידע לא רק את מלאכת הכתיבה בכתב היתדות' אלא גם את ניסוח מסמכי האדמיניסטרציה שמסורת מנהלית ארוכה קבעה להם טפסים אחידים . הטפסרים שימשו בתפקידים שונים . מקצתם תפסו משרות של פקידות פרטית ( כגון טפסר של רופא . ( אחרים מילאו תפקידים בהנהלת המקדשים והערים . תחום פעולה נרחב לטפסר היה המנהל המלכותי על כל ענפיו המרובים' ובכלל זה גם מנהל הצבא . טפסר המל ך' 'tupshur sham היה מחשובי נושאי המשרות בחצר מל ך אשור . יחד עם הפקידים המרובים שמלאכתם בטפםרות ( באשורית ' ( tupsharmta היה התואר טפסר ניתן' ככל הנראה' גם לשאר מומחים לאישור רשמי של מסמכים' כעין הנוטריון של ימינו . במקרא בא זכרם של הטפסרים פעמיים : . 1 בנבואתו על חרבן נינוה מדמה נחום ( ג'יז ) את טפסרי אשור לגוב גובי החונים בגדרות ביום קרה' שמש זרחה ונודד' ולא נודע מקומו אים . משמעותו של המשל ברורה : המון פקידי אשור בכלל' ופקידי צבאה בפרט' האוכלים את ...  אל הספר
מוסד ביאליק